Media

Oto materiały, których możesz użyć w ogłoszeniach konferencyjnych, przed meetupami, albo w jakicholwiek innych materiałach promocyjnych.

Potman

Oficjalna maskotka i logo Opowieści ze świata UX

Plik zawiera obrazy w formatach .png (różnej wielkości) i plik wektorowy PDF, którego zawartość możesz dowolnie skalować do druku.

Fotografie

Wszystkie fotografie powinny zawierać podpis:

“fot. Sylwia Kowalczyk” (link do http://www.sylwiakowalczyk.com/) — niezależnie od tego, czy jest to możliwe, upewnij się, że nie usuwasz metadanych z obrazów.

Biografia — język polski

Wojtek Kutyła jest niezależnym konsultantem i trenerem UX i service design. Mieszka w Edynburgu. W sektorze cyfrowych produktów i usług pracuje od 1999 roku. Współpracuje z wieloma międzynarodowymi organizacjami. Regularnie odbywa wizyty w Polsce, prowadząc warsztaty, występując na konferencjach i ucząc projektantów UX zaawansowanych metod pracy w zawodzie. Propaguje UX bez napinki. Prowadzi poczytnego bloga “Opowieści ze świata UX”.

Biografia — język angielski

Wojtek Kutyla provides independent service design and UX consultancy services. He specialises in collaborative design practices. You’ll often find him helping organisations build services and products their customers love. Often engaged in training, he’s aiming to empower businesses with tools that allow them to design mindfully and sustainably.