Praca warsztatowa wre

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów pracują w grupie. Na stole zgromadzone są materiały.