Fantastyczne uczestniczki warsztatów w akcji

Fotografia osób pracujących razem na zadaniem grupowym na warsztatach UX w praktyce